Sayıştay Dergi Hakkında Dergi Yönetimi Danışma Kurulu
 

  Sayıştay Dergisi

  (Dergi Hakkında)
          

 
         

SAYIŞTAY
DERGİSİ

 
   Sayıştay Dergisi - Dergi Hakkında

1924 yılında “Divan-ı Muhasebat Mecmuası” adıyla yayımlanmaya başlanan Sayıştay Dergisi, başlangıçta Sayıştay Kararlarını yayımlamakla sınırlı bir işlev üstlenirken, 1990 yılından itibaren mesleki ve bilimsel araştırma ve incelemelere de yer vermeye başlamıştır. Günümüze dek akademik niteliği sürekli olarak geliştirilen dergimizin, Başkanlık Makamının 04.01.2010 tarihli onayı ile 2010 yılından itibaren ulusal hakemli bir dergi olarak yayın hayatını sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Üçer aylık dönemler halinde yayımlanan dergimiz, denetim, yönetim ve hukuk başta olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki mesleki ve akademik çalışmalara yer vermektedir.

Dergimizin temel amacı, denetim literatürünün geliştirilmesine öncülük etmek, Sayıştay denetimi ve yargısı alanındaki teorik çalışmaları, uygulamaya ilişkin güncel gelişmeleri ve dünyadaki deneyimleri paylaşmak, kamu yönetiminin ve özellikle kamu mali yönetim sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme ve uygulamaları değerlendirerek, farklı bakış açılarına, önerilere ve analizlere imkan sağlayarak katkıda bulunmaktır.

Sayıştay mensuplarının, akademisyenlerin ve kamu kurumlarımızın yönetici ve uzmanlarının çalışmalarının ağırlıklı olarak yer aldığı Dergimizde, denetim dünyasındaki gelişmeleri konu alan haberler, Sayıştay Kararları ve Sayıştay Raporlarının kısa özetlerine de yer verilmektedir.

Sayıştay Dergisi EBSCOhost, ULAKBİM, ASOS endekslerinde taranan ulusal hakemli bir dergidir.

Yazıları yayımlanan yazarlara 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telif ücreti ödenir ve beşer adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.    Ana Sayfa

  Dergi Arşivi

  Yayın İlkeleri

  Yazım Kuralları

  Yazarlara Duyurular

  İletişim Bilgileri


   
ISSN : 1300 - 1981       Sayıştay Dergisi Hakkında