Sayıştay Dergi Hakkında Dergi Yönetimi Danışma Kurulu
 

  Sayıştay Dergisi
          

 
         

SAYIŞTAY
DERGİSİ

 
   Sayistay Dergisi - Danisma Kurulu

Prof. Dr. Figen ALTUĞ

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Başak ATAMAN GÖKÇEN

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa AYDIN

Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Enver AYDOĞAN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ

İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet BARCA

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Vahit BIÇAK

Polis Akademisi

Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN

TODAİE

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ

Çankaya Üniversitesi

Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan ÇELİK

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Seyithan DELİDUMAN

Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Recai DÖNMEZ

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan HAKERİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal İBİŞ

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Selma KARATEPE

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet KAVRUK

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Sedat MURAT

Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Prof. Dr. M. Kamil MUTLUER

Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Fevzi Rifat ORTAÇ

Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Münir ŞAKRAK

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan TAŞDEMİR

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Metin TOPRAK

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Murat VURAL

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Azmi YALÇIN

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN

Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ali DANIŞMAN

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Nail ÖZTAŞ

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yasin SEZER 

Gediz Üniversitesi

Prof. Dr. Binhan Elif YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Şenol DURGUN

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan TUTAR

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Önder KUTLU

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Said KINGIR

Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Adnan AKIN

Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan AYDIN

Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Asım BALCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Doç. Dr. Kudret BÜLBÜL

Yurt Dışı Türkler ve Akr. Top. Bşk.

Doç. Dr. Yusuf TEKİN

Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Ahmet ÖZDEMİR

Sayıştay Başkanlığı

Dr. Mehmet Ali ÖZYER

Sayıştay Başkanlığı

Dr. Zekeriya TÜYSÜZ

Sayıştay Başkanlığı

Dr. Levent MUTLU

Sayıştay Başkanlığı

Dr. Hacı Ömer KÖSE

Sayıştay Başkanlığı

Dr. Murat İNCE

Sayıştay Başkanlığı

    Ana Sayfa

  Dergi Arşivi

  Yayın İlkeleri

  Yazım Kuralları

  Yazarlara Duyurular

  İletişim Bilgileri


   
ISSN : 1300 - 1981