Sayıştay Dergi Hakkında Dergi Yönetimi Danışma Kurulu
 

  Sayıştay Dergisi

  (Yazarlara Duyurular)
          

 
         

SAYIŞTAY
DERGİSİ

 
   Sayıştay Dergisi - Yazarlara Duyurular

1924 yılında “Divan-ı Muhasebat Mecmuası” adıyla yayın hayatına başlayan Sayıştay Dergisi 1945 yılında 70 inci sayısına ulaşmış, ancak bu tarihten sonra yayın hayatı kesintiye uğramıştır. 1990 yılında yeniden yayımlanmaya başlanan Dergimiz, bu tarihten itibaren sürekli geliştirilerek günümüze getirilmiştir.

Kurumumuzun tanıtılması ve kurumumuzdaki birikimin dışarıya aktarılmasında önemli bir işlev üstlenen Sayıştay Dergisi, denetim, yönetim ve yargı başta olmak üzere birçok alanda ülkemizde ve dünyadaki bilgi birikimi ve deneyimlerin mensuplarımızla birlikte ilgili kişi ve kurumlara aktarılmasında, internet sitemiz aracılığıyla da tüm kamuoyu ile paylaşılmasında bir köprü görevi üstlenmiş; bu amaçla yeni gelişmeleri gündeme taşıyacak, kurumumuz ve mesleğimizin gelişmesine katkı sağlayacak, uygulamaya ışık tutacak araştırma, inceleme ve çevirilerle birlikte, Sayıştay Kararlarının ve Sayıştayın kurumsal üretimlerinin ilgili kamuoyuna sunulmasında önemli bir araç olmuştur.

Dergimizin kalitesini daha da artırmak, bilimsel kriterlere uygunluğunu güvence altına almak ve yayıncılık alanındaki gelişen koşullara uyum sağlayabilmek amacıyla, Başkanlığımızın 04.01.2010 tarihli onayı ile, 2010 yılının Ocak-Mart dönemine ait ilk sayısından (76. sayıdan) itibaren “ulusal hakemli dergi” olarak yayın hayatına devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Sayıştay Dergisi EBSCOhost, ULAKBİM, ASOS endekslerinde taranmaktadır.

Dergimizin yeni yayın ilkeleri ve yazım kuralları http://dergi.sayistay.gov.tr adresinde yer almaktadır. Bundan sonra yayımlanmak üzere gönderilecek yazılarda bu ilke ve kurallara uyulması zorunludur.

Yazıları yayımlanan yazarlara 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telif ücreti ödenir ve beşer adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.

Mensuplarımıza, yayımlanmak üzere araştırma ve incelemelerini dergimize göndermek isteyen yazarlara ve tüm kamuoyuna duyurulur.

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN KURULU

    Ana Sayfa

  Dergi Arşivi

  Yayın İlkeleri

  Yazım Kuralları

  Yazarlara Duyurular

  İletişim Bilgileri


   
ISSN : 1300 - 1981       Yazarlara Duyurular