Sayıştay Dergisi

ISSN : 1300 - 1981 e-ISSN: 2651-351X

Dergi Hakkında


1924 yılında “Divan-ı Muhasebat Mecmuası” adıyla yayın hayatına başlanan Sayıştay Dergisi, 1938 yılına kadar sürdürdüğü ilk yayın döneminde daha çok Sayıştay Kararlarını yayımlamakla sınırlı bir işlev üstlenmiştir. 1990 yılında yeniden yayımlanan Sayıştay Dergisi’nin içeriği zenginleştirilmiş; mesleki ve bilimsel araştırma ve incelemelere ağırlık verilerek akademik niteliği ön planda olan bir yayına dönüştürülmüştür. Kurumsal ve mesleki niteliğinin yanı sıra akademik niteliği sürekli geliştirilen dergimiz, 2010 yılından (76. sayıdan) itibaren hakemli bir dergi olarak yayın hayatını sürdürmektedir.

Üçer aylık dönemler halinde Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanan dergimizde denetim, mali hukuk, mali yönetim ve kamu yönetimi başta olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki mesleki ve akademik çalışmalara yer verilmektedir.

Dergimizin temel amacı, denetim literatürünün geliştirilmesine öncülük etmek, yüksek denetim ve mali yargı alanındaki teorik ve uygulamaya ilişkin çalışmaları, güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşmak, kamu yönetiminin ve özellikle kamu mali yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik yeni arayışları, farklı bakış açılarını, yenilikçi yaklaşımları cesaretlendirmek suretiyle daha fazla değer üreten, daha etkin işleyen, etik, saydam, hesap verebilir ve dinamik bir yönetimin düşünsel ve yöntemsel temellerinin inşasına katkıda bulunmaktır.

Sayıştay mensupları ile birlikte tüm dünyadan akademisyenlerin, uzmanların ve uygulamacıların mesleki ve akademik çalışmalarının yanı sıra, yüksek denetim dünyasındaki gelişmeleri konu alan haberlere ve Sayıştay Kararlarına da dergimizde yer verilmektedir.

Dergimiz EBSCOhost, ERIH PLUS, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin ve SOBİAD indeks başta olmak üzere çeşitli indekslerde taranmaktadır.

Dergiye gönderilecek yazıların Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları’na uygun hazırlanması zorunlu olup, yazıları yayımlanan yazarlara 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telif ücreti ödenmekte ve istenmesi durumunda beşer adet dergi ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Dergi Yönetimi

Sayıştay Dergisinin Sahibi 
T.C. Sayıştay Başkanlığı adına 
Yücel TURHAN (Başkan Yardımcısı)
Genel Yayın Yönetmeni 
Doç. Dr. Hacı Ömer KÖSE (Uzman Denetçi, Sayıştay Başkanlığı)
omerkose@sayistay.gov.tr
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Kamile EDE (Uzman Denetçi, Sayıştay Başkanlığı)
kamileede@sayistay.gov.tr
Yayın Kurulu :
Doç. Dr. Hacı Ömer KÖSE (Genel Yayın Yönetmeni)
Kamile EDE (Sorumlu Müdür)
Umutcan METİN (Başdenetçi, Sayıştay Başkanlığı)
umetin@sayistay.gov.tr
Murat AKKAYA (Başdenetçi, Sayıştay Başkanlığı)
muratakkaya@sayistay.gov.tr
Nihan POLAT (Başdenetçi, Sayıştay Başkanlığı)
nihanpolat@sayistay.gov.tr
İbrahim ÖZDEMİR (Başdenetçi, Sayıştay Başkanlığı)
ibrahimozdemir@sayistay.gov.tr
Mustafa KELEŞ (Denetçi, Sayıştay Başkanlığı)
mustafa.keles@sayistay.gov.tr

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Tekin AKDEMİR  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye
tekinakdemir@hotmail.com
Prof. Dr. Adnan AKIN  Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye
akin-adnan@hotmail.com
Prof. Dr. Tamer AKSOY İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
tamer.aksoy@ihu.edu.tr
Prof. Dr. Hamza ATEŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
ates.hamza@gmail.com
Doç. Dr. Mehmet Alpertunga AVCI  Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye
maavci@atauni.edu.tr
Prof. Dr. Erkan AYDIN Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
erkanaydin@gmail.com 
Prof. Dr. İbrahim AYDINLI Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye
ibrahimaydinli@ybu.edu.tr
Assoc. Prof. Mahabat BAIMYRZAEVA Monterey Institute of International Studies, California, USA 
mbaimyrz@miis.edu
Prof. Dr. H. Kent BAKER American University, Washington, DC, USA
kbaker@american.edu
Prof. Dr. Mehmet BARCA Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara, Türkiye
barcamehmet@gmail.com
Prof. Dr. Gonca BAYRAKTAR DURGUN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye
gbdurgun@gmail.com
Prof. Dr. Sabri BOUBAKER EM Normandie Business School, Paris, France
sabri.boubaker@gmail.com
Prof. Dr. Nihat BULUT İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
nihat.bulut@medipol.edu.tr
Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye
ramazan.caglayan@hbv.edu.tr
Prof. Dr. Adnan ÇELİK Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye
adnancelik@selcuk.edu.tr 
Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye 
acelikka@ogu.edu.tr
Doç. Dr. İbrahim DEMİR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye 
demiri@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Dilek DEMİRBAŞ İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
dilek.demirbas@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Tolga DEMİRBAŞ Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye
tolga@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Wolfgang DRECHSLER Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia
w.drechsler@ucl.ac.uk
 
Prof. Dr. Şenol DURGUN Beykent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
sendurgun@gmail.com
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
halis.ersoz@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Cemal FEDAYİ Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye 
fedai67@yahoo.com
Doç. Dr. Murteza HASANOV  Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi - Bakü, Azerbaycan
m_hasanoglu@yahoo.com.tr
Prof. Dr. Farouk HEMICI Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Paris, France
farouk.hemici@univ-paris1.fr
Prof. Dr. Bülent KENT Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara, Türkiye
bulent.kent@asbu.edu.tr
Prof. Dr. Valentina KHRAPKINA National University of Kyiv-Mohyla Academy-Ukraine
valentina_31@i.ua
Prof. Dr.  Ali M. KUTAN Southern Illinois University, Edwardsville, USA
akutan@siue.edu
Assoc. Prof. Bruce MCDONALD North Carolina State University, North Carolina State, USA
bmcdona@ncsu.edu
Prof. Dr.  Hakkı ODABAŞ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye
hakkiodabas@gmail.com 
Prof. Dr. Yücel OĞURLU İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
yogurlu@ticaret.edu.tr
Prof. Dr. Murat ÖNDER Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye
monder@ybu.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye 
akifozer@yahoo.com
Prof. Dr. Davut PEHLİVANLI İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
davutpehlivanli@gmail.com
Prof. Dr. Abuzer PINAR  Ankara Medipol Üniversitesi, Ankara, Türkiye
abuzer.pinar@ankaramedipol.edu.tr
Prof. Dr. İdris SARISOY Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
isarisoy@marmara.edu.tr
Prof. Dr. Naci Tolga SARUÇ İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
tolgasaruc@gmail.com
Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye
fsavasan@sakarya.edu.tr
Prof. Dr. Muhammad SHAHBAZ Beijing Institute of Technology, Beijing, China
Muhdshahbaz77@gmail.com
Prof. Dr. Nazan SUSAM İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
nsusam@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Levent ŞAHİN İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
leventsahin07@gmail.com
Prof. Dr. Yusuf TEKİN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye 
yusuftekin@yahoo.com
Prof. Dr. Adriana TIRON TUDOR  Babeş-Bolyai University - Cluj-Napoca, Romania
adriana.tiron@econ.uubcluj.ro
Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye 
rektor.ku@kastamonu.edu.tr
Prof. Dr. Metin TOPRAK İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
metin.toprak@izu.edu.tr
Prof. Dr. Gökhan TUNCEL İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye 
tuncel444@gmail.com
Prof. Dr. Pelin VAROL İYİDOĞAN Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye 
pelinv@hacettepe.edu.tr 
Assoc. Prof. Dr. Andrey VERSHITSKY V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Russian Federation
vershitsky@hotmail.com
Assoc. Prof. Hadeel YASEEN University of Jordan, Amman, Jordan
h.yaseen@ju.edu.jo
Prof. Dr. Sayım YORĞUN İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
sayimyorgun@gmail.com
Prof. Dr. Haluk ZÜLFİKAR İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
zulfikar@istanbul.edu.tr

Yayın İlkeleri

 • Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan, açık erişimli, uluslararası hakemli bir dergidir.
 • Derginin yayın konusu denetim, mali hukuk, mali yönetim ve kamu yönetimi başta olmak üzere sosyal bilimler alanı ile sınırlıdır.
 • Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir.
 • Dergiye gönderilecek yazılar özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek yazılarda Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları’na, Türkçe yazılanlarda ayrıca Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
 • Dergide yayımlanması istenen yazılar dergi@sayistay.gov.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Gönderilecek yazılarda yazarların unvanları, görev yaptıkları kurumlar, haberleşme adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri ve ORCID (Open Researcher ve Contributor ID, http://orcid.org) numarası bildirilmelidir.
 • Gönderilen yazılar intihal incelemesine tabi tutulmakta olup (özeti ya da tamamı yayımlanmış bildirilerden veya tezlerden türetilenler dahil), benzerlik oranının %20’yi aşmaması gerekmektedir.
 • Yayın Kurulunun ön incelemesinde konusu ve içeriği uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere iki ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin farklı görüş bildirmesi durumunda üçüncü hakeme gönderilir ve en az iki hakemin olumlu görüş bildirdiği makaleler Yayın Kurulu kararı ile yayımlanır.
 • Dergide yazıların yayımlanmış olması, yazara ait görüşlerin Sayıştay tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Sayıştay Başkanlığına aittir. Yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 • Makale gönderimi ve yayımından dolayı herhangi bir ücret talep edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telif ücreti ödenir ve istenmesi halinde beşer adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.

Yazım Kuralları

 
 • Format: Dergiye gönderilecek yazılar MS Word formatında, A4 boyutunda, üst, alt ve her iki kenardan 2,5 cm boşluk bırakılacak ve her iki yana yaslı olacak şekilde tek satır aralığıyla, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak yazılmalı ve 8000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Kapak: Yazı için hazırlanacak kapak sayfasında yazının başlığı, yazar veya yazarların adı, soyadı, ünvanı, bağlı olduğu kurumun adı, kısa bir özgeçmişi ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
 • Öz ve Anahtar Kelimeler: Gönderilen yazıların ilk sayfasına Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış başlık, özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Öz, yazının amacını, kapsamını ve ulaştığı sonuçları en iyi şekilde ifade edecek ve 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, en çok beş adet olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır.
 • Başlıklar: Yazının başlığı büyük harflerle 15 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazının giriş ve sonuç bölümleri dahil tüm ana başlıkları büyük harflerle koyu ve 12 punto ile; alt başlıklar ise küçük harflerle koyu ve 12 punto olarak yazılmalıdır.
 • Tablo ve Şekiller: Metin içinde kullanılacak tablo ve şekillere sıra numarası ve başlık verilmelidir.
 • Atıflar: Atıflar metinde ve parantez içine alınarak, (yazarın soyadı, yayın tarihi: sayfa numarası) şeklinde yapılmalıdır. Atıflar için dipnot kullanılmayacaktır. Dipnotlar sadece açıklama yapmak için kullanılacak ve 10 punto ile yazılacaktır.
Metin içi atıflar şu şekilde yapılmalıdır:
Tek yazarlı eserler: (Akgündüz, 1997: 45) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Akgündüz (1997: 45)…..
İki yazarlı eserler: (Toprak ve Bayraktar, 2017: 55) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Akdoğan ve Tekner (2017: 55)
Üç ve daha çok yazar: (Tortop vd., 1999: 22) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Tortop ve diğerleri (1999)…..
Aynı yıl içinde birden çok eseri olan yazar: (İnan, 2007a: 42) ve (İnan, 2007b: 56)
Bir kuruma ait eser: (TÜİK, 2006)
İnternetten yapılan alıntılarda: (Sayıştay Başkanlığı, 2009)
 • Kaynakça: Kaynakçada, sadece metin içinde atıf yapılan eserlere yer verilmelidir.
Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalı ve aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:
Kitap: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), eserin adı, çeviren varsa (çev. ad soyad), yayınlayan, yayın yeri.
Akgündüz, Ahmet (1997), Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi, Sayıştay Yayınları, Ankara.
Luecke, Richard (2008), Kriz Yönetimi, (çev. Önder Sarıkaya), İş Bankası Yayınları, İstanbul.
Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç (1999), Yönetim Bilimi, Yargı Yayınları, Ankara.
Kitaptaki Makale: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), “makalenin adı” eserin adı, derleyenin adı soyadı (der.), yayınlayan, yayın yeri.
Dimitrow, Valeriy (2007), “Çevre Denetiminde Bulgaristan Sayıştayının Tecrübesi”, Çevre Denetimi ve Sayıştaylar, Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay 145. Yıl Yayınları, Ankara.
Dergi Makaleleri: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), makalenin adı, derginin adı, cilt numarası, sayısı, sayfa aralığı.
Feyzioğlu, Bedii (1997), Sayıştay ve Saydamlık, Sayıştay Dergisi, Sayı: 25 (Nisan-Haziran), s. 7-9.
Kurum Yayınları: Kurum adı (yılı), eserin adı, yayınlayan, yayın yeri.
IFAC (2009), Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control, International Federation of Accountants, New York.
İnternet: Yazarın soyadı, adı, yazar yok ise internet sitesinin ait olduğu kurum (yılı), “eserin adı”, internet adresi, (erişim tarihi).
INTOSAI (2018), Strengthening Supreme Audit Institutions,  (Erişim Tarihi: 18.07.2019)
 

Önceki Sayılar & Arama


İletişim

Assoc. Prof. Hacı Ömer KÖSE
Sayıştay Başkanlığı
Mesleki Gelişim Grup Başkanlığı
06520 Balgat / ANKARA
Tel: 0090 312 295 32 99
e-mail: omerkose@sayistay.gov.tr
Ms. Kamile EDE
Sayıştay Başkanlığı
Mesleki Gelişim Grup Başkanlığı
06520 Balgat / ANKARA
Tel: 0090 312 295 32 21
e-mail: kamileede@sayistay.gov.tr