Yukarı

Dergi Hakkında

1924 yılında “Divan-ı Muhasebat Mecmuası” adıyla yayımlanmaya başlanan Sayıştay Dergisi, başlangıçta Sayıştay Kararlarını yayımlamakla sınırlı bir işlev üstlenirken, 1990 yılından itibaren mesleki ve bilimsel araştırma ve incelemelere de yer vermeye başlamış ve bu tarihten itibaren sürekli geliştirilerek yayın hayatına devam etmiştir.

Akademik niteliği zaman içinde sürekli geliştirilen Sayıştay Dergisi’nin bilimsel kriterlere uygunluğunu güvence altına almak ve yayıncılık alanındaki gelişen koşullara uyumunu sağlayabilmek amacıyla, 2010 yılının Ocak-Mart dönemine ait ilk sayısından (76. sayıdan) itibaren “Ulusal Hakemli Dergi” olarak yayın hayatına devam etmesi kararlaştırılmıştır.

Üçer aylık dönemler halinde yayımlanan dergimizde, denetim, yönetim ve hukuk başta olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki mesleki ve akademik çalışmalara yer verilmektedir. Dergimizin temel amacı, denetim literatürünün geliştirilmesine öncülük etmek, Sayıştay denetimi ve yargısı alanındaki teorik çalışmaları, uygulamaya ilişkin güncel gelişmeleri ve dünyadaki deneyimleri paylaşmak, kamu yönetiminin ve özellikle kamu mali yönetim sisteminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme ve uygulamaları değerlendirerek, farklı bakış açılarına, önerilere ve analizlere imkân sağlayarak katkıda bulunmaktır.

Sayıştay mensuplarının, akademisyenlerin ve kamu kurumlarımızın yönetici ve uzmanlarının çalışmalarının ağırlıklı olarak yer aldığı Dergimizde, denetim dünyasındaki gelişmeleri konu alan haberlere ve Sayıştay Kararlarına da yer verilmektedir.

Sayıştay Dergisi EBSCOhost, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı ve ASOS indekslerinde taranmaktadır.

Dergiye gönderilecek yazıların Sayıştay Dergisi Yayın ilkeleri ve Yazım Kuralları’na uygun olarak gönderilmeleri gerekmektedir.

Yazıları yayımlanan yazarlara 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telif ücreti ödenmekte ve beşer adet dergi ücretsiz olarak gönderilmektedir.

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN KURULU
 

Dergi Yönetimi

Sayıştay Dergisinin Sahibi :
T.C. Sayıştay Başkanlığı adına
Dr. Zekeriya TÜYSÜZ  (Başkan Yardımcısı)
Genel Yayın Yönetmeni :
 Doç. Dr. Hacı Ömer KÖSE (Uzman Denetçi)
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Kamile EDE (Uzman Denetçi)
Yayın Kurulu :
Doç. Dr. Hacı Ömer KÖSE (Uzman Denetçi)

Zekeriya ASLAN (Uzman Denetçi)
Meral CAN (Uzman Denetçi)
Kamile EDE (Uzman Denetçi)
Yusuf SÜNBÜL (Başdenetçi)
Hilal ULUÇAY DEMİR (Denetçi)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Tekin AKDEMİR  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan AKIN  Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza ATEŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Figen ALTUĞ  İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan AYDIN Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim AYDINLI Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet BARCA Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Gonca BAYRAKTAR DURGUN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat BULUT İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Kudret BÜLBÜL Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan ÇELİK Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç.Dr. İbrahim DEMİR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek DEMİRBAŞ İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Tolga DEMİRBAŞ Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Şenol DURGUN İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal FEDAYİ Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Murteza HASANOV  Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi
Prof. Dr. Farouk HEMICI Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Prof. Dr. Selma KARATEPE İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr.  Hakkı ODABAŞ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel OĞURLU İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ÖNDER Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç.Dr. Davut PEHLİVANLI İstanbul Üniversitesi
Doç.Dr. İdris SARISOY Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Tolga Naci SARUÇ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Nazan SUSAM İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Levent ŞAHİN İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Adriana TİRON TUDOR  Babeş-Bolyai University
Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Metin TOPRAK İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Pelin VAROL İYİDOĞAN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Murat VURAL İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Sayım YORGUN İstanbul Üniversitesi
Doç Dr. Haluk ZÜLFİKAR İstanbul Üniversitesi

Yayın İlkeleri

 • Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan hakemli bir dergidir.
 • Derginin yayın konusu denetim, yönetim ve hukuk başta olmak üzere sosyal bilimler alanı ile sınırlıdır.
 • Derginin yazım dili Türkçe’dir. Yayın Kurulunun uygun gördüğü durumlarda İngilizce yazılar da yayımlanır.
 • Dergiye gönderilecek yazılarda Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları’na ve Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uyulması esastır.
 • Dergide yayımlanması istenen yazılar MS Word formatında, dergi@sayistay.gov.tr adresine e-posta yoluyla ya da CD’ye kaydedilmiş olarak aşağıdaki adrese posta yoluyla gönderilir:
Sayıştay Dergisi
Destek 5 Grup Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı 06520 Balgat/ANKARA
 • Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergiye gönderilecek yazılarda yazarların unvanları, görev yaptıkları kurumlar, haberleşme adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri ve ORCID (Open Researcher ve Contributor ID, http://orcid.org) numarası bildirilmelidir.
 • Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Yayın Kurulunun ön incelemesine tabidir. Ön incelemede konu, şekil ve içerik açısından uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere iki ayrı hakeme gönderilir.
 • Hakem değerlendirmesi sonucunda hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazının yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir.
 • Yayın Kurulu hakem değerlendirmeleri doğrultusunda yazıların aynen yayımlanmasına, yazarından düzeltme talep edilmesine ya da yayımlanmamasına karar verir ve bu karar yazarlara bildirilir. Yayımlanmasına karar verilen yazılara hangi sayıda yer verileceğine de Yayın Kurulu karar verir. Gönderilen yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın iade edilmez.
 • Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. Çeviriler, orijinal metni ile birlikte gönderilir.
 • Yayımlanmasına karar verilen yazıların tüm hakları Sayıştay Başkanlığına aittir.
 • Dergide yazıların yayımlanmış olması, yazara ait görüşlerin Sayıştay tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Dergide yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 • Yazıları yayımlanan yazarlara 23 Ocak 2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre telif ücreti ödenir ve beşer adet dergi ücretsiz olarak gönderilir.

Yazım Kuralları

 • Dergiye gönderilecek yazılar MS Word formatında, A4 boyutunda, üst, alt ve her iki kenardan 2,5 cm boşluk bırakılacak ve her iki yana yaslı olacak şekilde tek satır aralığıyla, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak yazılmalı ve 8000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Yazı için hazırlanacak kapak sayfasında yazının başlığı, yazar veya yazarların adı, soyadı, ünvanı, bağlı olduğu kurumun adı, kısa bir özgeçmişi ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
 • Gönderilen yazıların (çeviriler hariç) ilk sayfasına Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış başlık, özet (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir.
 • Özet, yazının amaç ve kapsamını en iyi şekilde ifade edecek ve 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, en çok beş adet olmalı ve 10 punto ile yazılmalıdır.
 • Yazının başlığı büyük harflerle 15 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazının giriş ve sonuç bölümleri dahil tüm ana başlıkları büyük harflerle koyu ve 12 punto ile; alt başlıklar ise küçük harflerle koyu ve 12 punto olarak yazılmalıdır.
 • Metin içinde kullanılacak tablo ve şekillere sıra numarası ve başlık verilmelidir.
 • Atıflar metinde ve parantez içine alınarak, (yazarın soyadı, yayın tarihi: sayfa numarası) şeklinde yapılmalıdır. Atıflar için dipnot kullanılmayacaktır. Dipnotlar sadece açıklama yapmak için kullanılacak ve 10 punto ile yazılacaktır.
 • Metin içi atıflar şu şekilde yapılmalıdır:
Tek yazarlı eserler: (Akgündüz, 1997: 45) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Akgündüz (1997: 45)…..
İki yazarlı eserler: (Akdoğan ve Tekner, 2007: 175-182) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Akdoğan ve Tekner (2007: 175-182)…..
Üç ve daha çok yazar: (Tortop vd., 1999: 22) veya yazarın ismi metinde geçmiş ise; Tortop ve diğerleri (1999)…..
Aynı yıl içinde birden çok eseri olan yazar: (İnan, 2007a: 42) ve (İnan, 2007b: 56)
Bir kuruma ait eser: (TÜİK, 2006)
İnternetten yapılan alıntılarda: (Sayıştay Başkanlığı, 2009)
 • Kaynakçada, sadece metin içinde atıf yapılan eserlere yer verilmelidir.
 • Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalı ve aşağıdaki şekilde yazılmalıdır:

Kitap: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), eserin adı, çeviren varsa (çev. ad soyad), yayınlayan, yayın yeri.

Akgündüz, Ahmet (1997), Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi, Sayıştay Yayınları, Ankara.

Luecke, Richard (2008), Kriz Yönetimi, (çev. Önder Sarıkaya), İş Bankası Yayınları, İstanbul.

Tortop, Nuri, Eyüp G. İsbir, Burhan Aykaç (1999), Yönetim Bilimi, Yargı Yayınları, Ankara.

Kitaptaki Makale: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), “makalenin adı” eserin adı, derleyenin adı soyadı (der.), yayınlayan, yayın yeri.

Dimitrow, Valeriy (2007), “Çevre Denetiminde Bulgaristan Sayıştayının Tecrübesi”, Çevre Denetimi ve Sayıştaylar, Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay 145. Yıl Yayınları, Ankara.

Dergi Makaleleri: Yazar veya yazarların soyadı, adı (yayın tarihi), “makalenin adı”, derginin adı, cilt numarası, sayısı, sayfa aralığı.

Feyzioğlu, Bedii (1997), “Sayıştay ve Saydamlık”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 25 (Nisan-Haziran), s. 7-9.

Kurum Yayınları: Kurum adı (yılı), eserin adı, yayınlayan, yayın yeri.

IFAC (2009), Handbook of International Standards on Auditing and Quality Control, International Federation of Accountants, New York.

İnternet: Yazarın soyadı, adı, yazar yok ise internet sitesinin ait olduğu kurum (yılı), “eserin adı”, internet adresi, (erişim tarihi).

Sayıştay Başkanlığı (2009), “2008 Yılı Hazine İşlemleri Raporu”, http://www.sayistay.gov.tr/rapor/rapor4.asp?id=82 (Erişim Tarihi: 18.11.2009).

İletişim 

İnternet Adresi: http://dergi.sayistay.gov.tr
e-posta: dergi@sayistay.gov.tr

Doç. Dr. Hacı Ömer KÖSE
Sayıştay Başkanlığı
Denetim 3 Grup Başkanlığı
06520 Balgat / ANKARA
Tel: 0312 295 32 99
e-posta: omerkose@sayistay.gov.tr


Kamile EDE
Sayıştay Başkanlığı
Destek 2 Grup Başkanlığı
06520 Balgat / ANKARA
Tel: 0312 295 32 21
e-posta: kamileede@sayistay.gov.tr

T.C. Sayıştay Başkanlığı